خبرها

اخبار

خبرها

 کابینه تشکیل مأمور نتانیاهو
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • نتانیاهو مأمور تشکیل کابینه شد